משרד עו"ד ליעוז בלסיאנו מעורים בחוקי המס השונים של מדינת ישראל ומנהלים תיקים בתחומי מס ההכנסה, מס ערך מוסף, מס ירושה, מכס, מס שבח מקרקעין ועוד. אנו מטפלים בתיקים מגוונים, לרבות תיקי מס הכנסה לקביעת מדרגת המס, תיקי מס השבחה, נטרול עליית המדד, הגשות בקשה להקלות ופטורים במס וכמובן ניהול תיקי לקוחות להחזרי מס לחברות, תאגידים וכן לקוחות פרטיים, בבדיקה רטרואקטיבית של המיסים ששולמו, הקלות שמגיעות ללקוח ושנים ששילם יותר משנדרש, במטרה להשיג ללקוחותינו את החזרי המס המגיעים להם על פי חוק. משרדנו מכיר את החוק על בוריו, כולל תיקונים לחוקים וחוקים חדשים שמתעדכנים מעת לעת, אנו נפעל במלוא היכולת, הידע והניסיון שלנו בכדי להוריד את תשלומי המס של לקוחותינו, באופן המותאם לחוק בישראל.